Välähdyksiä kuolemanjälkeisessä elämässä

mehiläisvahamaalaus produktiossa

Kuvataiteilija Vicky Maaranen on valmistumassa 31.3.2021 LAB-ammattikorkeakoulusta ylemmän ammattikorkean (YAMK) kuvataiteilijan opinnoista. Opinnäytetyönään hän tutki sielun kiertokulkua ja kuolemanjälkeistä elämää. Taiteellisessa produktiossa hän etsi piilotajunnasta universaaleja muistikuvia aiheesta. Tutkimuskysymys oli, että pystyykö maalaamisen avulla tuomaan visuaalista tietoa sielun kiertokulusta ja kuolemanjälkeisestä elämästä. Työstämisvaiheessa jokapäiväinen arkielämämme muuttui radikaalisti koronapandemian levittäytyessä maapallolla ihmispopulaatiosta toiseen. Haasteellinen vuosi laittoi ihmiset perimmäisten kysymysten äärelle. Julkisessa mediassa esille nousseet artikkelit ja keskustelut nostivat opinnäytetyön aiheen entistä ajankohtaisemmaksi.

Maaranen lähestyi aihetta perehtyen nyky- ja muinaishistoriassa vallalla olleisiin käsityksiin sielun kiertokulusta ja kuolemanjälkeisestä elämästä. Lisäksi hän käytti kirjallisina lähteinä havaitsemiseen liittyviä psykologisia, fysikaalisia ja taiteellisia tutkimustietoja, sekä tutkimustietoja kehosta poistumiskokemuksista ja kuolemanrajakokemuksista. Kirjoitettujen lähteiden tueksi Maaranen keskusteli neljän ihmisen kanssa sielun kiertokulusta ja kuolemanjälkeisestä elämästä saadakseen moniaistisemman kokemuksen aiheeseen. Keskustelutilanteista taltioitui ääni ja videokuva, joista avautui intuitiivinen yhteys keskustelijoihin koko prosessin työstämisvaiheen ajan.

”Maalauksista muodostui pulssin omaisia välähdyksiä sielun kiertokulusta ja kuolemanjälkeisestä elämästä, joista sekä taiteen tekijänä, että katsojat taiteen kokijana voivat löytää samoja universaaleja piilotajunnan maisemia. Taiteellisen työskentelyn kautta oma paikkani maailmankaikkeudessa vahvistui.”

Taiteellisessa produktiossa Maaranen teki sarjallisen teoskokonaisuuden maalauksia pyöreille kierrätetyille lasi- ja vanerilevyille mehiläisvahamaalaustekniikkaa käyttäen. Teoskokonaisuus oli esillä MOS19-Taiteen Vuoksi lopputyönäyttelyssä Helsingissä Galleria Forum Boxissa   19.6.-14.7.2019. Tutkimuksen lopputuloksena oli, että ehdotonta totuutta aiheesta emme pysty sanallisesti, emmekä visuaalisesti antamaan. Kuitenkin meillä jokaisella on yksilöllinen maailmankuva, jonka taiteilija tuo näkyväksi. Tuohon näkemykseen on sekoittunut taiteilijan minuus, piilotajunnan universaalit muistikuvat ja hänen sisäistämät teoreettiset tiedot sielun kiertokulusta ja kuolemanjälkeisestä elämästä.

Scroll to Top